Βιβλιοδεσίες

 Βιβλιοδεσίες

Σπιράλ (μεταλικό-πλαστικό), θερμοκολλήσεις (απλές, μεταλλικές, θερμής κόλλας (βιβλίο), καρφίτσα (δίπλωμα), κλασάρισμα τευχών (διάτρηση), πρεσαριστές, πλαστική ράχη (σιδηρόδρομος).