Δίπλωμα

    Δίπλωμα

Το δίπλωμα αφορά την τελική μορφή που θέλουμε να έχουν τα σχέδια σε Α4, για ντοσιέ ή ζελατίνα. Ακόμα τα έντυπα για όμορφη παρουσίαση.