Φινίρισμα (κοπτικά)

 Φινίρισμα (κοπτικά)

Με τα κοπτικά μας, το τελικό φινίρισμα  των εντύπων, Βιβλίων, καρτών κ.λ.π. έχουν τέλεια ομοιόμορφες κομμένες πλευρές και άριστο τελικό αποτέλεσμα.